14/2/18

Αυτοκίνητα - Cars - Des voitures - Autos

Διάφορες Ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες

Saab Ιδρύθηκε το 1945
Volvo  Ιδρύθηκε το 1926
Scania Ιδρύθηκε το 1911
Škoda  Ιδρύθηκε το 1895
Tatra  Ιδρύθηκε το 1850

Škoda

2015 Skoda III 1955
Czech Republic
2015 Skoda Rapid 1947
Czech Republic2014 Skoda Popular Monte Carlo 1938
2014 Skoda Superb 3000 19412013 Skoda 860 1930 Czech Republic
2013 Skoda 645 1932 Czech Republic1988 Laurin & Klement (1914)
 Czechoslovakia
1969 Laurin & Klement (1907)
Czechoslovakia


2016 Skoda 860 1930


Saab

1992 Saab 1950 SWEDEN
1997 Saab's Monte Carlo SWEDEN

Volvo 

1980 Volvo 1927 Sweden
1992 VOLVO PV831 1950 SWEDEN


2009 Volvo PV 444 1943 SWEDEN
2009 Volvo Amazon 1956 SWEDEN


2006 Vintage Racing Cars
Volvo P1800 & Jaguar E Type
 DENMARK
2010 Post in Motion - Volvo 2009
 BELGIUM

Scania

1980 Scania 1903 Sweden
1980 Gustaf Erikson Carriage 1898
Sweden


1980 Thulin 1923 Sweden
1996 SCANIA VABIS 1923
SWEDEN


1980 Vabis-1909 SWEDENSteyr Puch 1864-2001

2012 Steyr XII built between 1926-1929 Austria
2012 150th Anniversary
 of the Birth of
Johann Puch
AUSTRIA
2002 Gräf & Stift Typ 40-45 1914
AUSTRIA
2006 Steyr 220 1939 AUSTRIA2014 DAIMLER ADR 22-70 1930
 AUSTRIA
2017 Puch XII Alpenwagen1919
AUSTRIA


2015 steyer PUCH COUPE 1961
 AUSTRIA
2016 Denzel WD Super 1300 1953
 AUSTRIA


2018 Steyr Typ 50 Baby AUSTRIA
2011  Puch 500 AUSTRIA


Tatra 

2013 Railcar (Draisine) Tatra 15-30
Czech Republic
2016 The Tatra 87 1937


1988 Tatra 12 Normandie (1929)
 Czechoslovakia
1988 Tatra NW type B (1902)
 Czechoslovakia
1988 Tatra NW type E (1904)
Czechoslovakia
2011 Aerodynamic Tatra 87 1936
 SLOVAKIA
2017 Tatra čekající   Czech Republic
2017 Tatra 2-603 1962 HUNGARYAero Monoposto 1929-1947

2011 Aero 30 1929 SLOVAKIA