26/1/17

(Πύρρουλας) - Pyrrhula pyrrhula

2013 Eurasian-Bullfinch
Pyrrhula pyrrhula(Πύρρουλας)
 Germany
Ο Πύρρουλας είναι πτηνό της οικογενείας των Σπιζιδών, που απαντά και στον ελλαδικό χώρο. Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Pyrrhula pyrrhula και περιλαμβάνει 12 υποείδη. Η λατινική ονομασία του γένους Pyrrhula έχει ελληνική προέλευση και, είναι η ακριβής απόδοση της λέξης Πύρρουλας, με σαφή αναφορά στην πυρρόχρωμη κάτω επιφάνεια του αρσενικού. Είναι πιθανόν, την ονομασία να έδωσε πρώτος ο Αριστοτέλης, ως Πυρραλίς.
2015 Pyrrhula Pyrrhula
 (Πύρρουλας) MOLDOVA

1967 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
 Germany (DDR)
2015 Eurasian Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula)
ROMANIA

1968 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
YOUNGOSLAVIA
1972 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
 SAN MARINO
1974 Pyrrhula-pyrrhula (Πύρρουλας)
ANDORRA
1975 Pyrrhula-pyrrhula (Πύρρουλας)
 ALBANIA

1991 Pyrrhula-pyrrhula
 (Πύρρουλας)  FINLAND
1988 Pyrrhula pyrrhula
 (Πύρρουλας) BELGIUM
2012 Pyrrhula-pyrrhula
 (Πύρρουλας)  JERSEY

1959 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας) Czechoslovakia


1990 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας)
 HUNGARY


1997 Pyrrhula pyrrhula (Πύρρουλας) BENINPyrrhula pyrrhula