11/10/15

Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος - Saints Cyril and Methodius

1970 Έκδοση Κύριλλος & Μεθόδιος
Κύριλλος & Μεθόδιος μεταφράζουν
την Αγία Γραφή στα Σέρβικα
 Οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος ήταν αδέλφια, μοναχοί, με μεγάλη ιεραποστολική δράση. Σε αυτούς αποδίδεται ο εκχριστιανισμός των Σλάβων και η απόδοση γραφής στη σλαβική γλώσσα.Στις αρχές του 868 μ.Χ., ο Κωνσταντίνος και ο Μεθόδιος φθάνουν στη Ρώμη κομίζοντας τα ιερά λείψανα του ιεραποστόλου Κλήμεντος, που είχε μαρτυρήσει στη χώρα των Χαζάρων. Προσπαθούν να τακτοποιήσουν τις διαφορές τους με τους Λατίνους ιεραποστόλους ενώπιον του Πάπα Αδριανού Β'.  
1970 Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ1963 cyril VATICANO
1969 Sts, Cyril & Methodius
 BULGARIA1970 Έκδοση
Κύριλλος & Μεθόδιος

Ο Άγιος Δημήτριος
με τα παιδιά
Κύριλλο&Μεθόδιο
Agios Dimitrios, With the children Cyrillo & Methodios
 pleads for them God mosaic of the 7th century,
 (Saint Dimitrios, Thessaloniki)1970 Έκδοση 
Κύριλλος & Μεθόδιος
Ο Αυτοκράτωρ Μιχαήλ Γ'
ανάμεσα στους
Κύριλλο και Μεθόδιο
2002 Sts (Cyril-826-869)
and (Methodius 815-885)
 POLAND
Η μόρφωση και η ευσέβεια των δύο αδελφών κατέπληξε τους Ρωμαίους κληρικούς. Ο Πάπας αναγνώρισε το έργο τους πανηγυρικά, αλλά επεδίωξε να το αποσυνδέσει από την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και να το προσεταιρισθεί. Ο Πάπας Αδριανός παρέλαβε από τους ιεραποστόλους τα σλαβικά βιβλία, τα ευλόγησε, τα απέθεσε στο ναό της Αγίας Μαρίας, τον αποκαλούμενο Φάτνη και τέλεσε με αυτά την Θεία Λειτουργία. 
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί ότι ο Πάπας απέθεσε τα σλαβικά βιβλία στην Αγία Τράπεζα και τα πρόσφερε ως αφιέρωμα στο Θεό. Έδωσε μάλιστα εντολή σε δύο Επισκόπους, τον Φορμόζο και τον Γκόντριχον, να προχωρήσουν στη χειροτονία των μαθητών του Αγίου Κυρίλλου και Μεθόδιου, των μελλοντικών κληρικών των Σλάβων στη μητρική τους γλώσσα. Και μετά ταύτα δόθηκε η άδεια σε αυτούς, τους νεοχειροτόνητους κληρικούς, να τελέσουν τη θεία λειτουργία σλαβιστί στους ναούς του Αγίου Πέτρου, της Αγίας Πετρωνίλλας και του Αγίου Ανδρέου.


1993 1130 Years since Arrival of Cyril and Method
 SLOVAKIA


1985  Έκδοση 2300 Χρόνια Θεσσαλονίκης
 (ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ)


1935 Sts. Cyril & Methodius
  Czechoslovakia 
1935 Sts. Cyril & Methodius
  Czechoslovakia 


2003 25 th Anniversary
of Slovak Parish Province
 St. Cyril SLOVAKIA
2003 25th Anniversary
of Slovak Parish Province
St. Metod SLOVAKIA
1935 Sts. Cyril & Methodius
  Czechoslovakia 
1991 Cyril & Methodius CCCP
2003 Holy year St.Cyril and Methodius
 VATICANO 2007 150 Χρόνια από τη ανακάλυψη του τάφου του Κυρίλλου

2003 25 th Anniversary of Slovak
Parish Province
SLOVAKIA
2010 300th Anniversary
of Cyrillic Alphabet
RUSSIA2013 Cyril and Methodius RUSSIA
2008 Cyril and Methodius Day
 UKRAINA
2013 1150 Years
Cyrillic writing
UKRAINE
2013 1150th mission anniversary
of the Saint and Equal to the
 Apostles Cyril and Methodius
to the Slavic Countrie
 RUSSIA
2013 1150th Anniversary
of the Slavonic Alphabet
 made by Holy Brothers
Cyril & Methodius
 BELARUS
2013 St.Cyril & Methodius
BULGARIA

2013 1150 Years since Arrival
 of St Cyril and Methodius
 Czech Republic
2013 1150th Anniversary
of the Evangelization
of Great Moravia by Saints
Cyril and Methodius
VATICANO

2013 1150th Anniversary of the
Arrival of St Cyril and Methodius
to Great Moravia
 BULGARIA
2013 1150 Years since Arrival
 of St Cyril and Methodius
SLOVENIA

2013 1150th mission anniversary 
of the Saint and Equal to the
 Apostles Cyril and Methodius 
to the Slavic Countrie
 RUSSIA fdcST CYRIL AND METHODIUS
RUSSIA
1977 Kyrillos the Philosopher
(Κυριλλικό αλφάβητο) BULGARIA
Εθνική Τράπεζα της Σλοβακίας  2,000 POK