3/10/15

1995 Ελληνικά γραμματόσημα**(107.800.000)

Έκδοση Μελίνα Μερκούρη
Τυπώθηκε τον Μάρτιο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."
Μελίνα Μερκούρη ο αγώνας
κατά της δικτατορίας
Τεμάχια : 9.000.000

Μελίνα Μερκούρη Υπουργός Πολιτισμού 
Τεμάχια : 10.500.000

Μελίνα Μερκούρη Ηθοποιός
Τεμάχια : 500.000
Μελίνα Μερκούρη πορτρέτο 
Τεμάχια : 2.000.000

Μελίνα Μερκούρη και ο "Αγώνας"
για τα μάρμαρα του Παρθενώνα
Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ


Έκδοση EUROPA 1995
Τυπώθηκε τον Μάιο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."


Η στέρηση της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ και η απόδοσή της
Τεμάχια : 800.000 + 800.000

Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ


Έκδοση Επέτειοι και γεγονότα
Τυπώθηκε τον Ιούνιο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."


Έκδοση για το 5ο Παγκόσμιο
 Πρωτάθλημα
Μπάσκετ Εφήβων
Τεμάχια : 2.000.000
Έκδοση για τα
50 χρόνια του ΟΗΕ
Τεμάχια : 5.000.000
Έκδοση τα 75 χρόνια
 του Γεωπονικού
 Πανεπιστημίου Αθηνών
Τεμάχια : 4.000.000
Έκδοση τα το
Ευρωπαϊκό Έτος
Προστασίας της Φύσης
Τεμάχια : 5.000.000
Έκδοση τα 50 χρόνια
από τη λήξη του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Τεμάχια : 2.000.000
Έκδοση για το Ευρωπαϊκό
Έτος Προστασίας της Φύσης
Τεμάχια : 2.000.000Έκδοση για τα
100 χρόνια του τηλεφώνου
στην Ελλάδα
Τεμάχια : 2.000.000
Έκδοση για το
29ο Πανευρωπαϊκό
 Πρωτάθλημα  Μπάσκετ
Τεμάχια : 500.000
Έκδοση Η "Αποκάλυψη" του Ιωάννη αναμνηστική St. John's "Apocalypse"
Τυπώθηκε τον Σεπτέμβριο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."


Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης
υπαγορεύει στον Πρόχορο
Apostle John
dictating to Prochoros
Τεμάχια : 2.000.000
Το πρώτο όραμα
της Αποκάλυψης
The first vision
of Apocalypse
Τεμάχια : 2.000.000
Το σάλπισμα του πρώτου αγγέλου
Τhe trumpet of the first angel
Τεμάχια : 2.000.000Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ


Έκδοση Αργοναυτική Εκστρατεία - Argonauts' Expedition
Τυπώθηκε τον Νοέμβριο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."


Φινέας, Βορεάδες και θεός Ερμής
Phineas, Voreadae and god Hermes
Τεμάχια : 10.000.000
Αργοναύτες, Αργώ και θεά Αθηνά
Argonauts, Argo and goddess Athena
Τεμάχια : 16.000.000Ιάσονας, Μήδεια και Νίκη
Jason, Medea and Nike
Τεμάχια : 8.000.000
Ιάσονας, Μήδεια και χρυσόμαλλο δέρας
 Jason, Medea and golden fleece
Τεμάχια : 5.500.000
Ιάσονας, Πελίας, Μήδεια και Νίκη
 Jason, Pelias, Medea and Nike
Τεμάχια : 800.000
Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑΈκδοση αναμνηστική Φάροι της Ελλάδας  - Greek Lighthouses
Τυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 1995 στο τυπογραφείο "Μ.Α. ΜΟΑΤΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε."

1995 Φάρος ΖΟΥΡΒΑ στην ΥΔΡΑ

1995 Φάρος ΚΑΣΤΡΙ ΟΘΩΝΟΙ


1995 Φάρος ΣΑΠΙΕΝΤΖΑ
1995 Φάρος ΣΑΠΙΕΝΤΖΑΠρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ