22/9/15

13. Πυθαγόρειον και Ηραίον Σάμου - Pythagoreion and Heraion of Samos (1992)

Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO
2004 UNESCO Πυθαγόρειον Σάμου
Η αρχαία Σάμος (Πυθαγόρειο) εθεωρείτο μία από τις σημαντικότερες πόλεις της αρχαιότητας. Τόσο σε αυτήν όσο και στο χώρο του Ηραίου, τα παλαιότερα αρχαιολογικά ευρήματα χρονολογούνται στην 4η χιλιετία π.Χ. Η περίοδος της ακμής της Σάμου τοποθετείται χρονικά στα μέσα του 6ου αιώνα. π.Χ. Το νησί ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη και απέκτησε εμπορικές σχέσεις με τη γειτονική Μικρά Ασία και τις Μεσογειακές χώρες. Οι Σάμιοι ίδρυσαν αποικίες στην ακτή της Ιωνίας, στη Θράκη και τη Δύση. Στο απόγειο της πολιτιστικής ανάπτυξης και της φήμης της έφθασε η πόλη κατά τον 6ο αιώνα. π.Χ. και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τυραννίας του Πολυκράτη, γιου του Αιάκη. Σημαντικά έργα που  χρονολογούνται στα χρόνια εκείνα είναι ο μεγάλος ναός της θεάς Ήρας, το Ευπαλίνειο Όρυγμα και το λιμάνι. «Ο μέγιστος νηός ων ημείς ίδμεν», θα γράψει ο Ηρόδοτος στο τρίτο βιβλίο του για το μεγάλο ναό της σαμιακής Ήρας. «Αμφίστομον όρυγμα» θα χαρακτηρίσει το περίφημο Ευπαλίνειο υδραγωγείο.

1976 Έκδοση Νησιά του Αιγαίου ΣΑΜΟΣ
Η λατρεία της θεάς Ήρας στη Σάμο μαρτυρείται από την Εποχή του Χαλκού και συγκεκριμένα στην περίοδο του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Αρχικά στο χώρο υπήρχε ένας μικρός λίθινος βωμός και ένα ναόσχημο κτίσμα για την προστασία του ξύλινου λατρευτικού αγάλματος. Τον 8ο αιώνα. π.Χ. ο βωμός γίνεται ορθογώνιος και περιβάλλεται με πλακόστρωση. Δυτικά του βωμού κτίζεται ο πρώτος ναός της Ήρας, ο λεγόμενος Εκατόμπεδος επειδή το μήκος του ήταν 100 πόδια, και με αναλογία μήκους -πλάτους 5:1

1955 Έκδοση Πυθαγόρας
(Πυθαγόρειο Θεώρημα)


1980 Θεώρημα του Αρίσταρχου
και Ναός της ΗΡΑΣ στην ΣΑΜΟ


1955 Έκδοση Πυθαγόρας
(Πυθαγόρας σε νόμισμα της ΣΑΜΟΥ) 
1955 Έκδοση Πυθαγόρας 
(Πυθαγόρας σε νόμισμα της ΣΑΜΟΥ) 
Ναός της ΗΡΑΣ στην ΣΑΜΟ

1955 Έκδοση Πυθαγόρας Η νήσος  ΣΑΜΟΣ


1912 Ταχυδρομείο Σάμου
1912 Ταχυδρομείο Σάμου1992 SAMOS HELLAS
1971 150 Χρόνια από την
Ελληνική επανάσταση
Ναυμαχία Σάμου 18242004 Unesco HELLAS1986 Pythagoras and Heraclitus vaticano

1984 pythagoras SIERRA LEONE

1984 pythagoras JAPAN