11/3/15

Ερμής- Hermes- Mercury θεοί του Ολύμπου - Gods of Olympus

1861 Το πρώτο Ελληνικό
Γραμματόσημο
Ο Ερμής  είναι ο αγγελιαφόρος των θεών στην ελληνική μυθολογία. Ακόμη λειτουργεί ως ψυχοπομπός, οδηγεί δηλαδή τις ψυχές των νεκρών στον Άδη (όπως μαθαίνουμε στην Οδύσσεια), αλλά είναι και προστάτης των κλεφτών, των τυχερών παιχνιδιών και του εμπορίου.Σύμφωνα με τον επικρατέστερο μύθο, πατέρας του Ερμή ήταν ο Δίας και μητέρα του η Μαία, μία από τις Πλειάδες, τις θυγατέρες του Άτλαντα, του γίγαντα που κρατούσε στις πλάτες του τον ουρανό. Πρόκειται για τις Πλειάδες κόρες που αργότερα ο Δίας τις μετέτρεψε σε αστερισμό, μαζί με τον κυνηγό Ωρίωνα, καθώς ο τελευταίος τις καταδίωκε.
1933 Αεροπορική έκδοση Αεροεσπρέσσο
(Κεφαλή του Ερμή και
 υδροπλάνο DORNIER WAL)
1935  Ελληνική μυθολογία
Ερμής ο αγγελιοφόρος των Θεών
 μεταφέρει μήνυμα


1986 Έκδοση Θεοί του Ολύμπου (Ερμής)

1877 Athéna-Hermès FRANCE
1892  Athéna-Hermès FRANCE
1913 ΕΡΜΗΣ1901 Ιπτάμενος Ερμής Giovanni da Bologna (1529-1608)
Louvre Museum
1974 Έκδοση
Ελληνική Μυθολογία Γ' μέρος
(Ερμής κήρυκας)
1961 Έκδοση
100ετηρίδα Ελληνικού
 Γραμματοσήμου 
1961 Έκδοση
100ετηρίδα Ελληνικού
 Γραμματοσήμου 
1961 Έκδοση
100ετηρίδα Ελληνικού
 Γραμματοσήμου 

2011 150 Χρόνια
από το πρώτο
Ελληνικό γραμματόσημο
2011 150 Χρόνια
από το πρώτο 
Ελληνικό γραμματόσημο
2011 150 Χρόνια
από το πρώτο 
Ελληνικό γραμματόσημο1983 Έκδοση
Ταχυδρομικός Κώδικας 
1978 Έκδοση 150 Χρόνια Ελληνικών Ταχυδρομείων
 (ΑΠ Μαξιμιλιανός και ΕΡΜΗΣ)


1974 (UPU) Ο Ερμής μεταφέρει μήνυμα


1987 Έκδοση Μύθοι Αισώπου ZΕΥΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΣ
1989 Hermes and Dionysus
 Cyprus 2016 allégorie
Αthéna Ηermès 1876
FRANCE
1938 Mercure FRANCE
1937 Griekse god Hermes
 NENDERLAND
1949 Hermes
ARGENTINA
2016 allégorie
Αthéna Ηermès 1876 
FRANCE


1961 Hermes AUSTRIA
Προσθήκη λεζάντας
1961 UNESCO Bouddha
et Hermès de Praxitèle FRANCE 
1961 UNESCO Bouddha
et Hermès de Praxitèle FRANCE 
1962 messenger god Mercury flying
over a map of Europe MONACO
1961 UNESCO
Hermès de Praxitèle
Olympia FRANCE

1970 Hermes Athena Bartholomeus Spranger
Czechoslovakia
1965 Mercury Mounted
on Pegasus
 Central African
 Mercury Mounted on  Pegasus
LUVRE 
1971 Head of Hermes (Mercury)
 SAN MARINO
1968 Austria1988 Fréjus
Musée Archéologique
1988 ΕΡΜΗΣ DICÉPHALE FRANCEΕίναι παγκόσμια το πιο γνωστό πρόσωπο γραμματοσήμου μιας και οι περισσότερες χώρες το έχουν χρησιμοποιήσει για τις εκδόσεις τους.Ο Ερμής, αγγελιαφόρος των θεών, εμφανίζεται με τον πέτασο, τα φτερωτά του σανδάλια και το φτερωτό του καπέλο, ενώ αποτελεί σύμβολο των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

1949 Mercury St Lucia
1949 Mercury CYPRUS
1949 Mercury GAMBIA

1949 Mercury RHODESIA1949 Mercury JAMAICA