14/2/15

Άγιο Όρος † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου

2017 † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
† Ιερά Μονή Ξηροποτάμου - † Mount Athos Monastery Xeropotamou
Ιδρύθηκε από τον μοναχό Παύλο Ξηροποταμινό που μόναζε την εποχή του Οσίου Αθανασίου τον Αθωνίτη, (τέλη του 10ου αιώνα). Η δε ακμή της οφείλεται στους Παλαιολόγους. Στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κατά τον 16ο αιώνα στη Μονή αυτή στάθηκε μέγας ευεργέτης ο Σουλτάνος Σελίμ Β΄ που τη νίκη του εναντίον των Μαμελούκων της Τυνησίας, κατόπιν θαυματουργού εμφάνισης σαράντα πολεμιστών, την απέδωσε στους Αγίους τεσσαράκοντα μάρτυρες, προστάτες της Μονής.Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στους Τεσσαράκοντα Μάρτυρες. Μεταξύ των κειμηλίων που φυλάσσονται στο Καθολικό συμπεριλαμβάνεται το μεγαλύτερο τεμάχιο Τιμίου Ξύλου που υπάρχει στον κόσμο (Έχει μήκος 31 εκατοστά, πλάτος 16 και πάχος 25 εκατοστά. Κατά μία παράδοση είναι δώρο του αυτοκράτορα Ρωμανού A', ενώ κατά μία άλλη αποτελεί αφιέρωμα της Αυτοκράτειρας Πουλχερίας), άλλα μικρότερα τεμάχια του ίδιου ξύλου, λειψανοθήκη με οστά των Αγίων Σαράντα και άλλες με λείψανα αγίων.
2008 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
H μονή διαθέτει πολλά και αξιόλογα κειμήλια. Φυλάσσεται επίσης μέρος από τα δώρα των Mάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Χριστού, τμήμα από τον ακάνθινο Στέφανο, το Σπόγγο και τη χλαμύδα. Σε λειψανοθήκες, βρίσκονται τα λείψανα εξήντα ενός Αγίων Η μονή Ξηροποτάμου έχει συνολικά εντός και εκτός του μοναστηριακού της συγκροτήματος 16 παρεκκλήσια. Μέσα είναι επτά από τα οποία τα 5 είναι Αγιογραφημένα. Στο Καθολικό αμφίπλευρα της λιτής υπάρχουν δύο Αγιογραφημένα παρεκκλήσια των Αρχαγγέλων και των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Από αυτά, που βρίσκονται στις πτέρυγες της μονής, τοιχογραφημένο είναι εκείνο της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη νοτιοδυτική γωνία. Τα υπόλοιπα φέρουν μόνον φορητές εικόνες και είναι του Προδρόμου και των Εισοδίων της Θεοτόκου στη δυτική πτέρυγα, και του Αγίου Θεοδοσίου και του Αγίου Γεωργίου στην ανατολική πτέρυγα της μονής. Έξω από τη μονή βρίσκονται τα άλλα εννέα παρεκκλήσια. Το κοιμητήριο της μονής Ξηροποτάμου είναι αφιερωμένο στους Άγιους Πάντες

2011 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Αρχικό γράμμα (Η)
2011 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
το Καθολικό της μονής
2013 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Ευαγγελιστάριο 17ου Αιώνα
2014 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
ΑΗΡ αρχές του  20ου Αιώνα2011 †Ιερά Μονή Ξηροποτάμου IV Maxi Cards Η
2015 † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
 Θωράκιο τέμπλου 18ος Αιώνας
2016 † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Διακοσμητική πλάκα
τα μαρμάρινα γλυπτά του Αγίου Όρους

2012 † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου
Ευαγγελιστάριο αρχές του 20ου αιώνα 
maxi card
Παναγιάριο πάνω σε στεατίτη λίθο
(ο δίσκος της Πουλχερίας)
2012 † Ιερά Μονή Ξηροποτάμου ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΜΟΝΗΣ