14/2/15

Άγιο Όρος † Ιερά Μονή Δοχειαρίου

2017 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Η † Ιερά Μονή Δοχειαρίου βρίσκεται μεταξύ των μοναστηριών Ξενοφώντος και Κωνσταμονίτου στο Άγιο Όρος. Η παράδοση ανάγει την ίδρυση του μοναστηριού στον άγιο Ευθύμιο, μαθητή και συνασκητή του αγίου Αθανασίου, τον 10o αι. Ευεργέτης του μοναστηριού υπήρξε o βυζαντινός αυτοκράτορας Μιχαήλ Ζ’ Δούκας (1071-1078). Το 1568 χτίστηκε το καθολικό, που είναι αφιερωμένο στο όνομα των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και ιστορημένο από τον ζωγράφο Θεοφάνη. Στο μοναστήρι υπάρχουν 10 παρεκκλήσια. Η βιβλιοθήκη έχει περισσότερα από 400 χειρόγραφα και 1.500 τόμους βιβλίων.Στα μέσα του 16ου αιώνα (1568) κτίστηκε και εικονογραφήθηκε ο καθολικός Ναός και η τράπεζα. Οι τοιχογραφίες του Καθολικού αποδίδονται στον Κρητικό ζωγράφο Τζώρτζη. Η τοιχογράφηση της τράπεζας χρονολογείται στα 1676 και 1700.
2008 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου 
2012 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ2013 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
 Maxi Cards
2013 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
προσκυνητάριο Αγίων Τόπων 17ου Αιώνα2014 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Ποδέα με διάκοσμο
2013 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Αρχικό γράμμα Δ2014 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Τα μαρμάρινα γλυπτά του Αγίου Όρους
Θωράκιο Καθολικού 10ος Αιώνας
2015 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου
Ξυλόγλυπτα Αγίου Όρους
Λεπτομέρεια τέμπλου 15ος Αιώνας
2013 Ι. Μονή Δοχειαρίου Αρχικό γράμμα Δ
maxi card
† Ιερά Μονή Δοχειαρίου  UNESCO2017 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου

2017 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ † Ιερά Μονή Δοχειαρίου

2012 † Ιερά Μονή Δοχειαρίου ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ