13/2/15

Άγιο Όρος † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας

2017 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
Η Μονή της Μεγίστης Λαύρας είναι η πρώτη στην ιεραρχία των αγιορείτικων μονών και η μεγαλύτερη σε έκταση. Άλλες ονομασίες με τις οποίες φέρεται σε παλαιότερα έγγραφα είναι "Λαύρα των Μελανών", "Λαύρα του κηρού Αθανασίου", "Λαύρα του αγίου Αθανασίου", "Μεγάλη Λαύρα", ή και απλώς "Λαύρα" που σημαίνει πολυάνθρωπο μοναστήρι.

1963 Έκδοση Άγιο Όρος 963 - 1963
 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
Το Καθολικό της Μονής


1963 Έκδοση Άγιο Όρος 963 - 1963
 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
Ο Άγιος Αθανάσιος
2008 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας1963 Έκδοση Άγιο Όρος 963 - 1963
κάλυμμα  Ευαγγελισταρίου
 του Ν. Φωκά
2012 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ2013 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
Στιχηράριο  (Μουσικό χειρόγραφο)
17 ου αιώνα
2011 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
Το γράμμα Σ2012 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
 ΤΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
 Πρώτη μέρα κυκλοφορίας

2016 † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας
 Θωράκιο φιάλης
1963 Έκδοση Άγιο Όρος
 κάλυμμα Ευαγγελισταρίου του Ν. Φωκά
† Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας2017 ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ † Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας


† Ιερά Μονή της Μεγίστης Λαύρας


(Και ελύθησαν οι τέσσερις Άγγελοι)
 Τοιχογραφία στον νάρθηκα  της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας

Στη Μονή αυτή αξίζει να δουν οι επισκέπτες τις τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στο καθολικό που ανάγονται στο 1535 και στη Τράπεζα (1527), καθώς και τον τάφο του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη, επίσης στο καθολικό. Άξια επίσης ιδιαίτερου θαυμασμού είναι η "φιάλη", το πλούσιο σκευοφυλάκιο και το εικονοφυλάκιο όπως επίσης και το ιστορικό "βαγεναριό" (= κελάρι) με τα τεράστια βαρέλια αποθήκευσης κρασιού ("παραβούτες").