20/12/14

Καλές Γιορτές - Happy Holidays - Frohe Feiertage

Καλά Χριστούγεννα από όλο τον κόσμο - Merry Christmas from around the world  2002-2009
Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικων γραμματοσήμων από το 2002 μέχρι το 2009
Show Christmas stamps until 2009

2002 Greenland
2002 Greenland
2009 JAMAIKA


2006 ITALIA
2004 AUSTRIA
2006 ITALIA

2007 BELGIUM
2007 ROMANIA
2008 AUSTRALIA
2008 GREENLAND
2008 NEW ZEALAND
2008 ITALIA
2008 GREENLAND
2008 NEW ZEALAND
2008 AUSTRALIA
2008 AUSTRALIA
2008 COLOMBIA
2008 NEW ZEALAND2008 AUSTRIA
2008 ARGENDINA
2008 AUSTRIA
2008 BAHAMAS
2008 BAHAMAS
2008 BARBADOS

2008 BELARUS2008 BARBADOS
2008 BARBADOS
2008 BULGARIA


2008 CANADA
2008 CYPRUS
2008 CROATIA2008 CYPRUS
2008 CYPRUS
2008 ECUADOR


2008 HELVETIA
2008 HELVETIA
2008 ECUADOR


2008 INDIA
2008 INDIA
2008 LIECHTENSTEIN


Lithuania
2008 LIECHTENSTEIN
2008 LIECHTENSTEIN2008 MALTA
2008 MALTA
2008 New Caledonia

2008 Luxembourg
2008 MOLDOVA
2008 POLAND
2008 MALTA
2008 PERU
2008 POLAND

2008 SAN MARINO
2008 ROMANIA
2008 SAID LUCIA2008 SAN MARINO
2008 SAN MARINO

2008 SAID LUCIA2008 SLOVAKIA
2008 SERBIA
2008 SERBIA

2008 Sri Lanka
2008 SLOVENIA

2008 SLOVENIA

2008 UKRAYNIA
2008 VATICANO
2008 SRI LANKA

2009 AUSTRALIA
2009 AUSTRALIA

2008 VATICANO
2009 AUSTRALIA
2009 AUSTRALIA
2009 AUSTRIA


2009 BELARUS
2009 AUSTRIA
2009 BELARUS2009 BULGARIA

2009 BOLIVIA
2009 BOLIVIA
2009 CANADA
2009 CANADA
2009 CHILE

2009 CYPRUS
2009 COLOMBIA

2009 CHILE2009 HUNGARY
2009 Czech Republic
2009 CROATIA


2009 CYPRUS
2009 CYPRUS
2009 ESPANA2009 Dominican Republic
2009 Greenland
2009 JAMAIKA


2009 Iceland
2009 ITALIA

2009 Liechtenstein
Liechtenstein
2009 Latvia

2009 Lithuania
2009 MALTA
2009 Luxembourg2009 MALTA

2009 Mexico
2009 MALTA


2009 MEXICO
2009 Montserrat
2009 MEXICO2009 NEW ZEALAND
2009 NEW ZEALAND
2009 PARAGUAY2009 PARAGUAY
2009 POLAND
2009 NEW ZEALAND2009  Saint Pierre and Miquelon
2009 SAN MARINO
2009 POLAND


2009 SAN MARINO
2009 SERBIA
2009 SERBIA2009 SLOVAKIA
2009 SLOVENIA
2009 SLOVENIA2009 ST HELENA
2009 UKRAINA
2009 SRI LANKA


2009 VATICANO
2009 VATICANO
2009 URUGUAY