13/5/14

Πνευστά μουσικά όργανα - Wind musical instruments

2014 EUROPA Musikinstrumente GERMANY
Στην ορολογία της μουσικολογίας -και ειδικότερα στον κλάδο της οργανολογίας- με τον όρο πνευστά περιγράφονται εκείνα τα μουσικά όργανα στα οποία η παραγωγή ήχου είναι συνέπεια της δόνησης ενός σώματος ή μιας στήλης αέρα. Τα πνευστά ανήκουν στη μητρική κατηγορία των αερόφωνων οργάνων και διαφοροποιούνται ανάλογα με τον ειδικότερο τρόπο ηχοπαραγωγής, το υλικό κατασκευής τους, τη χρήση τους στη μουσική κλπ. Κατά κύριο λόγο αποτελούνται από ένα σωληνοειδές σώμα και μπορεί να φέρουν επιστόμιο, οπές ή κλειδιά, πιστόνια ή άλλα επιμέρους στοιχεία. 1975  Έκδοση Λαϊκά Μουσικά Όργανα
 (Γκάιντα)
1975  Έκδοση Λαϊκά Μουσικά Όργανα
(Φλογέρες και Πίπιζες)
2014 EUROPA SAN MARINO

2014 EUROPA SERBIA2014 Europa CEPT Chodsko Bagpipes Czech Republic


2016 Wiener Trompete AUSTRIA


2013 Wiener Horn AUSTRIA


1988 Sanchez Gutierrez ESPANA


2010 saxophone Marthe
et Juliette Vesque FRANCE
2014 The Saxophonist BELGIUM1977 Trompete (1860)
Germany (DDR)
2010 trombon ESPANA
1983 JAZZ SWEDEN


1978 BUKKEHORN NORWAY