24/4/14

Γραμματόσημα με πουλιά - Birds on Stamps

  Birds 

1979 Έκδοση
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 
1979 Έκδοση 
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 
1979 Έκδοση 
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 


1979 Έκδοση 
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 
1979 Έκδοση 
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 
1979 Έκδοση 
Απειλούμενα Πτηνά
 της Ελλάδος 


2014 (Αηδόνι) Luscinia megarhynchos
HELLAS
2014 (Καρδερίνα) Carduelis carduelis
 HELLAS

2014 (Φανέτο) Carduelis cannabina
HELLAS
2014 (Λούγαρο) Carduelis spinus
 HELLAS
2014 (Φλώρος) Carduelis chloris
HELLAS
2015 Yellowhammer
(Emberiza citrinella)
 ROMANIA
2015 Eurasian Bullfinch
 (Pyrrhula pyrrhula)
ROMANIA
2015 Hawfinch
(Coccothraustes
 coccothraustes)
 ROMANIA

2015 Ardea cinerea MALAYSIA
2015 Ixobrychus cinnamomeus
MALAYSIA
2015 Bohemian Waxwing
(Bombycilla garrulus)
 ROMANIA2015 Butorides striatus
MALAYSIA
2015 Nycticorax nycticorax
MALAYSIA
2013 Wedge-tailed eagle
AUSTRALIA
2013 tufted puffins USA


2013 AUSTRALIA
2013 AUSTRALIA


2013 AUSTRALIA2013 Pardalotes quadragintus
 AUSTRALIA
2013 Pardalotus punctatus
AUSTRALIA

2013 Pardalotus rubricatus
AUSTRALIA
2013 Pardalotus striatus
AUSTRALIA

2014 Wild Ducks - Tufted Duck
 ROMANIA
2014 Wild Ducks-Northern Shoveller
 ROMANIA
2014 Wild Ducks - Mallard
 ROMANIA
2014 Wild Ducks-Eurasian Teal
 ROMANIA

2012 CHARAO Argentina


2003 PELICAN 1 USA
2012 EAGLE 1 USA

2006 Tuvalu2010 Tockus bradfieldi
ZAMBIA
1999 EUROPA Gibraltar

2014 Phasianus colchicus
MONGOLIA
2013 Birds  of the Alps ITALIA
2013 Monteiro's Hornbill
NAMIBIA