30/4/14

1962 Ελληνικά γραμματόσημα ** (77.759.922)

Έκδοση Εξηλεκτρισμός
Αναμνηστική έκδοση για τον εξηλεκτρισμό της χώρας. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε τον Απρίλιο του 1962 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".
Η Δ.Ε.Η. είναι εδώ
Φράγμα Ταυρωπού
Τεμάχια : 1.397.194
Υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο ποταμού
Λάδωνα
Τεμάχια : 1.995.101
Ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο
Πτολεμαΐδας
Τεμάχια : 1.062.923Φράγμα ποταμού Λούρου
Τεμάχια : 2.100.711

Ατμοηλεκτρικό εργοστάσιο Αλιβερίου
Τεμάχια : 2.018.641


Υδροηλεκτρικός  υποσταθμός Θεσσαλονίκης
Τεμάχια : 757.098


Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ποταμού Άγρα
Τεμάχια : 329.812

Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ

Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ


Έκδοση "Ν.Α.Τ.Ο"
Αναμνηστική έκδοση για τη Σύνοδο Υπουργών χωρών μελών του Ν.Α.Τ.Ο. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε τον Μάιο του 1962 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".

Πολεμιστής με ασπίδα
Τεμάχια : 2.222.031
Τοξότης
Τεμάχια : 1.440.331


Πολεμιστής με ασπίδα

Επιτύμβια στήλη οπλίτηΕπιτύμβια στήλη οπλίτη
Τεμάχια : 1.410.564
Ζάππειο μέγαρο
Τεμάχια : 2.496.038

Πρώτη μέρα κυκλοφορίας ΕΛΤΑ

Έκδοση EUROPA 1962
Αναμνηστική έκδοση για την Ευρώπη. Σχεδιάστηκε από τον L. Weyer και τυπώθηκε τον Μάιο του 1962 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".

Δέντρο με 19 φύλα όσα τα κράτη μέλη
Τεμάχια : 2.447.713

Δέντρο με 19 φύλα όσα τα κράτη μέλη
Τεμάχια : 1.848.818


1962 EUROPA CEPT Πρώτη μέρα κυκλοφορίας

Έκδοση Ο.Γ.Α.
Αναμνηστική έκδοση για τον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων. Σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 1962 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".
Προστασία της Γεωργίας
Τεμάχια : 5.123.402
Προστασία της Γεωργίας
Τεμάχια : 3.109.454
 Πρώτη μέρα κυκλοφορίας