19/4/14

1955 Ελληνικά γραμματόσημα *** (111.075.500)

Έκδοση Αρχαία Τέχνη 2η
Ανατύπωση οκτώ κλάσεων της τακτικής σειράς του 1954 με αλλαγή χρωμάτων και μετατροπή των αξιών. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Ι. Κεφαλληνό
και τυπώθηκε από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ τον Ιούλιο του 1955.


Κύπελλο μορφής ταύρου
Τεμάχια : 5.200.000
Περικλής
Τεμάχια : 10.330.000Ζεύς Ιστιαίας
Τεμάχια : 12.590.000
Έφηβος
Τεμάχια : 20.255.000
Μ. Αλέξανδρος
Τεμάχια : 35.608.000
Όμηρος
Τεμάχια : 5.100.000Διονύσου πλους
Τεμάχια : 5.170.000
Κυνήγι κάπρου
Τεμάχια : 5.014.000


Έκδοση Πυθαγόρας
Αναμνηστική έκδοση με την ευκαιρία διεξαγωγής στην Αθήνα του Συνεδρίου των Πυθαγορείων
Η έκδοση τυπώθηκε τον Αύγουστο του 1955 από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ

Πυθαγόρειο Θεώρημα
Τεμάχια : 1.375.622
Χάρτης Σάμου Τεμάχια : 97.573


Πυθαγόρας σε
νόμισμα της Σάμου
Τεμάχια : 7.539.536
Πυθαγόρας σε
νόμισμα της Σάμου
Τεμάχια : 1.519.530