12/3/14

Γραμματόσημα Αρχαία Ελληνική τέχνη -Stamps Ancient Greek art

Εκδόσεις Αρχαίας Ελληνικής τέχνης

 1954 Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
 Τακτική σειρά με παραστάσεις από την αρχαία ελληνική τέχνη.Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Ι. Κεφαλληνό και τυπώθηκε τον Ιανουάριο του 1954 με τη λιθογραφική μέθοδο στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ. Αποσύρθηκε το 1958.
1954 Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
ΟΜΗΡΟΣ
1954 Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
ΔΙΑΣ
1954 Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
Κυνήγι κάπρου

1954 Έκδοση Αρχαία τέχνη 1η
Κύπελλο με την μορφή Ταύρου
1954 Έκδοση Αρχαία Τέχνη
Μέγας Αλέξανδρος
1954 Έκδοση Αρχαία τέχνη 1η
Ο Αμφορέας του Διπύλου


1954  Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
 Ιστορία του Διόνυσου
1954  Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
 νεαρές γυναίκες κανηφόροι
1954  Έκδοση Αρχαία Τέχνη 1η
Ο Ηνίοχος των Δελφών
 1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
Ανατύπωση οκτώ κλάσεων της τακτικής σειράς του 1954 με αλλαγή χρωμάτων και μετατροπή των ονομαστικών αξιών - μετά τη νομισματική μεταρρύθμιση - στη νέα δραχμή. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Ι. Κεφαλληνό και τυπώθηκε με τη λιθογραφική μέθοδο από το τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
Κύπελλο με την μορφή Ταύρου
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
 Ιστορία του Διόνυσου
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
Κυνήγι κάπρου 
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
ΟΜΗΡΟΣ
1955 Έκδοση Αρχαία τέχνη 2η
ΠΕΡΙΚΛΗΣ


1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
Διαδοχικές επί τριετία ανατυπώσεις οκτώ κλάσεων της σειράς αρχαίας τέχνης (σχεδίων του 1954) σε νέους χρωματισμούς και αλλαγή ονομαστικών αξιών για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών αναγκών.

1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
νεαρές γυναίκες κανηφόροι
1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
Ο Ηνίοχος των Δελφών

1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
Περικλής
1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
Μοσχοφόρος
1958 Έκδοση Αρχαία τέχνη 3η
Κύπελλο με την μορφή Ταύρου


1958 Έκδοση Αρχαία Τέχνη 3η
Ο έφηβος των Αντικυθήρων