1/3/14

1923 Ελληνικά γραμματόσημα*

Έκδοση επισήμανση "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922"
Σε ανάμνηση του γεγονότος της επανάστασις του 1922, μία από τις σχηματισθείσες επαναστατικές κυβερνήσεις προχώρησε στην έκδοση το 1923 μιας μεγάλης σε αριθμό κλάσεων σειράς,με την χαρακτηριστική επισήμανση "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922" και νέες αξίες. Χρησιμοποιήθηκαν ποσότητες από τα απόθεμα γραμματόσημα της Κρητικής Πολιτείας(8), καθώς και γραμματόσημα της σειράς της "Εκστρατείας 1912" και της "Προσωρινής Κυβέρνησης" του 1917. Η επισήμανση έγινε με τη λιθογραφική μέθοδο.

Επί αναμνηστικών Κρητικής Πολιτείας