14/2/14

1914 Ελληνικά γραμματόσημα*

Η Αυτόνομος Δημοκρατία της Βορείου Ηπείρου, δημιουργήθηκε το 1914, ύστερα από πρωτοβουλία της ομώνυμης Προσωρινής Κυβέρνησης που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους των Βορειοηπειρωτών στις 17 Φεβρουαρίου 1914 στο Αργυρόκαστρο. Προσωρινός πρόεδρος ορίστηκε ο Γεώργιος Χρηστάκης-Ζωγράφος. Κύρια επιδιώξή της ήταν η αυτονομία της περιοχής και η προστασία βασικών δικαιωμάτων του ελληνικού πληθυσμού, έστω και εντός του αλβανικού κράτους, στο οποίο επιδικάστηκε αργότερα. Για να γίνει κατανοητός ο ρόλος της προσωρινής κυβέρνησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν: πρώτη είσοδος του ελληνικού στρατού στη Βόρεια Ήπειρο κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, επιδίκαση της περιοχής στην Αλβανία από τις Μεγάλες Δυνάμεις και αποχώρηση του ελληνικού στρατού.Όπως επίσης και τα γεγονότα που ακολούθησαν: συγκρούσεις μεταξύ Βορειοηπειρωτών με αλβανικά ένοπλα σώματα, η υπογραφή Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εθνικός Διχασμός, οι πολεμικές περιπέτειες τις Ελλάδας μέχρι το 1922 καθώς και όλο τα διπλωματικό παρασκήνιο που επιδίκασε οριστικά στην Αλβανία την περιοχή (1924).


1914 Η σημαία της Αυτόνομης Δημοκρατίας
της Βορείου Ηπείρου, σε γραμματόσημο
που εξέδωσαν βορειοηπειρωτικές αρχές

Από 5-26 Μαρτίου 1914 κυκλοφόρησε η γενική σειρά για όλη την Ελληνική Βόρεια Ήπειρο
η λεγόμενη και Σκοπευτών που αποτελείτο από 8 γραμματόσημα.


1914 Βασιλεύς Κωνσταντίνος 
1914 Βασιλεύς Κωνσταντίνος 1914 Μοσχόπολις
1914 Μοσχόπολις

1914 Μοσχόπολις
1914 Χειμάρρα

1914 Χειμάρρα
1914 Χειμάρρα
1914 Μοσχόπολις
1914 Μοσχόπολις

1914 Ελληνική Χειμάρρα
1914 Ελληνική Χειμάρρα
1914 Β. ΗΠΕΙΡΟΣ