13/2/14

1913 Ελληνικά γραμματόσημα*

1913 Έκδοση Εκστρατεία 1912
Τυπώθηκε τον Απρίλιο του 1913 στον οίκο Bradbury  Wilkinson & Co του Λονδίνου
Τα γραμματόσημα που εκδόθηκαν με το διάταγμα της 16.4.1912. Πρόκειται για την έκδοση που έμεινε γνωστή ως σειρά της Εκστρατείας.1913 Έκδοση Σούδα
Τυπώθηκε τον Νοέμβριο του 1913 στον οίκο Bradbury, Wilkinson & Co του Λονδίνου

Ύψωση Ελληνικής σημαίας στον κόλπο της Σούδας