14/2/14

1912-13 Ελληνικά γραμματόσημα

Η απελευθέρωση εδαφών από την Ελλάδα (κατά την διάρκεια του Α παγκοσμίου πολέμου) είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης κοινών γραμματοσήμων, ενώ παράλληλα λόγοι οικονομικής στενότητας σε πολεμική περίοδο επέβαλλαν την ταχεία, σε μεγάλες ποσότητες, αλλά και όσο το δυνατόν οικονομικότερη παραγωγή γραμματοσήμων εκ μέρους του αναδόχου οίκου "Αδελφοί Γεράσιμου Ασπιώτη". Η λύση Δόθηκε με την προσφυγή σε εκτύπωση των εν ισχύει τύπων κοινών γραμματοσήμων με την ταχύτερη, ευκολότερη και οικονομικότερη "λιθογραφική" μέθοδο. Κατά την κυκλοφορία των γραμματοσήμων προσετέθησαν διάφορες επισημάνσεις. Η λιθογραφική έκδοση δεν διαφέρει χρωματικά από τη χαλκογραφική,
παρά μόνο στη μέθοδο εκτύπωσης που είναι διακριτή με την αφή.

Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

2013 Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη)
Τυπογραφική έκδοση
με σφραγίδα ασφαλείας
 
του Ελληνικού Στόλου
1913 Βουλγαρικό
 γραμματόσημο
 με ελληνική επισήμανση

1913 Τα γραμματόσημα του Δεδέαγατς, 
που τυπώθηκαν επί του θωρηκτού Αβέρωφ

Προσωρινό ΣΑΜΟΥ
Προσωρινό ΣΑΜΟΥ
1913 25 lepta Giumulzina
 KOMOTINH
1913  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
 ΔΕΔΕΑΓΑΤΣ
Αλεξανδρούπολη
Βουλγαρικό
 γραμματόσημο

Προσωρινό ΣΑΜΟΥ