26/1/14

Γραμματόσημα από Η.Π.Α.- stamps from U.S.A.


George Washington (1732-1799) President : (1789-1797)


John Adams & Thomas Jefferson James Madison & James Monroe


John Quincy Adams & Andrew Jackson
John Tyler & James K.Polk


Zachary Taylor & Millard Fillmore


Franklin Pierce & James Buchanan9. Abraham Lincoln (1809–1865)  President  (1861-1865)