25/1/14

Αρχαία Ελλάδα Γραμματόσημα-Ancient Greece Stamps (Β' Μέρος)

Ιπποκράτης (π. 460 π.Χ.-360 π.Χ.)
Ο Ιπποκράτης ήταν αρχαίος Έλληνας γιατρός και θεωρείται μία από τις πιο εξέχουσες προσωπικότητες στην ιστορία της ιατρικής. Ήταν Κώος, Ασκληπιάδης κατά τo γένος και γιος τον Ηρακλείδη και της Φαιναρέτης ή της Πραξιθέας κόρης της Φαιναρέτης κατ' άλλους. Από τη μητέρα του ήταν 20ος έκγονος του Ηρακλή και από τον πατέρα τον 18ος έκγονος του Ασκληπιού. Αρχικά υπήρξε μαθητής του ίδιου τον πατέρα του, κατόπιν του Ηρόδικου, του Γοργία, του ρήτορα Λεοντίνου και του Δημόκριτου του Αβδηρίτη, αν και αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται πως η σχέση του με τον Γοργία και τον Δημόκριτο ήταν μια πνευματική επικοινωνία και όχι σχέση μαθητείας.


1959  Έκδοση Ερυθρός Σταυρός
Προτομή Ασκληπιού (Ο Ασκληπιός ήταν
 ο Θεός της Ιατρικής που λατρεύονταν
 σε όλο τον ελλαδικό χώρο
 κατά την αρχαιότητα.)
1947  έκδοση ενσωμάτωσης
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ


1979 Έκδοση
Επέτειοι & Γεγονότα
(Β' μέρος)
Προτομή Ιπποκράτη
1959  Έκδοση Ερυθρός Σταυρός
Ο πλάτανος του Ιπποκράτη
1982  Hippocrates TRANSKEI

1987  Hippocrates
HUNGARY

Αρχαιοελληνικά Νομίσματα


1937  Έκδοση Ιστορική
(νόμισμα αμφικτυόνων)
Νόμισμα Δελφικής Αμφικτιονίας
Το εικονιζόμενο νόμισμα έχει στην εμπρόσθια όψη την κεφαλή Δήμητρας με πέπλο και στεφάνι από στάχεις, στην οπίσθια εμφανίζεται ο Απόλλωνας που κάθεται σε ομφαλό. Κρατεί κλαδί δάφνης και στηρίζει το δεξί του χέρι στη λίρα. Στην επιγραφή φαίνονται οι λέξεις : ΑΜΦΙΚΤΙΟ.


Αμφικτύονες στην Αρχαία Ελλάδα λέγονται όσοι κατοικούσαν γύρω από μια συγκεκριμένη πόλη. Σύμφωνα με αυτά Αμφικτυονία  θα πει ένωση διαφόρων πόλεων ή φυλών οι οποίες ήταν γειτονικές και γινόταν με κέντρο ένα ιερό. Η ένωση αυτή φαίνεται ότι γινόταν από τα πολύ παλιά χρόνια, αφού αποδίδεται σε μυθολογικό πρόσωπο, στον Αμφικτύονα.

Νόμισμα Συρακουσών 5ος Π.Χ. Αιών 

Η νύμφη των νερών Αρέθουσα
(Αργυρό δεκάδραχμον Συρακουσών)
Η νύμφη των νερών Αρέθουσα
(Αργυρό δεκάδραχμον Συρακουσών)
1959 Έκδοση Αρχαία Νομίσματα
(Νόμισμα Συρακουσών)
Αρέθουσα - Άρμα1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
(Αρχαίο νόμισμα
 Κύπρου 4ος αιώνας)

Αφροδίτη-Απόλλων
1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
(Αρχαίο νόμισμα
 Κύπρου 4ος αιώνας)

Αφροδίτη-Απόλλων
1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
(Νόμισμα Μ. Αλεξάνδρου
  4ος αιώνας)
Μ.Αλέξανδρος-Δίας1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
Ολυμπία  4ος αιώνας
Ασημένιο τετράδραχμο
 Κνωσού 300 – 270 π.Χ.
 με κεφαλή Απόλλωνα
και διάγραμμα διαδρόμων Λαβύρινθου
1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα


1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
Ήλιος - Ρόδο
1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
Γρύπας-τετράγωνα 
Μακεδονικό τετράδραχμο
 στο οποίο απεικονίζεται
 ο Μέγας Αλέξανδρος.1959 Έκδοση
 Αρχαία Νομίσματα
Μακεδονίας


1963 Έκδοση Αρχαία νομίσματα
(Νόμισμα Συρακουσών) 
Η νύμφη των νερών Αρέθουσα
(Αργυρό δεκάδραχμον Συρακουσών)


1963 Έκδοση Αρχαία νομίσματα
(Μ. Αλέξανδρος)

Το αργυρό τετράδραχμο
του Μεγάλου Αλεξάνδρου1963 Έκδοση Αρχαία νομίσματα
Οκτάδραχμο. Γρύπας
με ανασηκωμένο το δεξί πόδι
 στα αριστερά, τετραμερές σφραγισμένο
 τετράγωνο στα δεξιά. 500-480 π.Χ


Το αργυρά αθηναϊκά τετράδραχμα κυκλοφόρησαν από την Ιταλία έως το Αφγανιστάν και ήταν ένα από τα ισχυρότερα και μακρο­βιότερα νομίσματα του αρχαίου ελληνικού κόσμου.
Αργυρό τετράδραχμο Αθηνών (440 – 420 π.χ.), 
Εμπροσθότυπος: Κεφαλή Αθηνάς στεφανωμένη με φύλλα ελιάς. 
Οπισθότυπος: Γλαύκη  Νομισματικό Μουσείο.


Αθηνά
Γλαύκη

1963 Έκδοση Αρχαία νομίσματα
(Αθηνά-Γλαύκη)

1963 Έκδοση
Αρχαία νομίσματα
(Ήλιος-Ρόδο) 
Ένα από τα ωραιότερα
δείγματα ασημένιου
αρχαιοελληνικού ροδιακού
 τετράδραχμου.
Ασημένιο αρχαιοελληνικό ροδιακό τετράδραχμο.
Στον εμπροσθότυπο η κεφαλή του θεού Ήλιου με ακτίνες περιμετρικά.
Στον οπισθότυπο Ρόδο με πλώρη πλοίου στα αριστερά και άνθος δεξιά.
Περίπου 229 - 205 π. Χ. 


1963 Έκδοση
Αρχαία νομίσματα
(Απόλλωνας-Λαβύρινθος) 
Ασημένιο τετράδραχμο
 Κνωσού 300 – 270 π.Χ.
 με κεφαλή Απόλλωνα
και διάγραμμα διαδρόμων Λαβύρινθου

1963 Έκδοση
Αρχαία νομίσματα
(Αφροδίτη-Απόλλωνας)

1963 Έκδοση
Αρχαία νομίσματα

1963 Έκδοση Αρχαία νομίσματα
(Δίας-Αετός)