25/1/14

Αρχαία Ελλάδα Γραμματόσημα-Ancient Greece Stamps (Δ' Μέρος)

1984 Έκδοση Μάρμαρα του Παρθενώνα
Τυπώθηκε τον Μάρτιο του 1984 στο τυπογραφείο Α. Ματσούκης Α.Ε.