19/11/13

Γραμματόσημα 1961 Έκδοση Τουριστική

1961 Έκδοση Τουριστική
Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Α. Τάσσο και τυπώθηκε τον Φεβρουάριο του 1961 στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

1961 Έκδοση Τουριστική
ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1961 Έκδοση Τουριστική ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική


1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική


1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική1961 Έκδοση Τουριστική
1961 Έκδοση Τουριστική1961 Έκδοση Τουριστική
ΣΤΗΛΑΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ
1961 Έκδοση Τουριστική ΥΔΡΑ