12/5/14

1939 Ελληνικά Γραμματόσημα** (8.113.997)

 Έκδοση Ενσωμάτωση Ιονίων Νήσων
Τυπώθηκε τον Μάιο του 1939 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"
1939  Έκδοση Ενσωμάτωση Ιονίων Νήσων
 (Φρούριο Κέρκυρας) 
Τα Ιόνια νησιά είχαν περάσει, κατά καιρούς, από τον έλεγχο πολλών και διαφορετικών κατακτητών. Κατά την περίοδο 1807-1814 βρίσκονταν κάτω απ’ τον έλεγχο της ναπολεόντειας Γαλλίας. Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, αποφασίστηκε ότι τα Ιόνια νησιά θα αποτελούσαν κράτος ελεύθερο και ανεξάρτητο με την επωνυμία «Ενωμένα Κράτη των Ιόνιων Νήσων». Η συμφωνία, ωστόσο, προέβλεπε, ότι το νέο κράτος θα ήταν κάτω από την αποκλειστική αγγλική προστασία. Η Μεγάλη Βρετανία θα όριζε τον αρμοστή (γενικός διοικητής) του νέου κράτους, θα διατηρούσε στρατιωτική φρουρά στα νησιά και θα παραχωρούσε πολιτικά δικαιώματα στους κατοίκους (Ιόνιος Βουλή). Έτσι, τα Επτάνησα έγιναν αγγλικό προτεκτοράτο και τέθηκαν, ουσιαστικά, υπό αγγλικό έλεγχο.
Η αγγλική παρουσία, ωστόσο, δεν φαίνεται να έγινε ποτέ αποδεκτή από τους Έλληνες κατοίκους των νησιών. Ιδίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1840, οι αγγλικές αρχές των Ιονίων νήσων αντιμετώπιζαν συχνά αναταραχές και εξεγέρσεις. Μάλιστα στην Ιόνιο Βουλή κυριαρχούσε το κόμμα των Ριζοσπαστών που αγωνιζόταν για την εκδίωξη των Άγγλων και την ένωση με την Ελλάδα.

1939 Έκδοση Ενσωμάτωση Ιονίων Νήσων
 Φρούριο Κέρκυρας
Έτσι, με αφορμή την άνοδο στον ελληνικό θρόνο του Γεωργίου Α΄, η Αγγλία αποφάσισε να προικοδοτήσει το νέο βασιλιά παραχωρώντας τα Επτάνησα στην Ελλάδα.

Γεώργιος Α. της Ελλάδας
και Βικτωρία της Αγγλίας
Τεμάχια : 63.175

Γεώργιος Α. της Ελλάδας
και Βικτωρία της Αγγλίας
Τεμάχια : 64.769

Γεώργιος Α. της Ελλάδας
και Βικτωρία της Αγγλίας
Τεμάχια : 63.447

Έκδοση Βαλκανικοί Αγώνες
Τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 1939 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"
Οι 10οι Βαλκανικοί αγώνες διεξήχθησαν το 1939 στην Αθήνα, οπότε γιορτάστηκε πανηγυρικά η πρώτη δεκαετία τους


Άλτης
Τεμάχια : 309.426
Ακοντιστής
Τεμάχια : 986.427Δρομέας
Τεμάχια : 608.299
Δισκοβόλος
Τεμάχια : 184.416


Έκδοση κοινωνικής πρόνοιας Βασίλισσες
Τυπώθηκε τον Φεβρουάριο του 1939 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"

Βασίλισσες Όλγα και Σοφία

Βασίλισσες Όλγα και Σοφία
Βασίλισσες Όλγα και Σοφία
Τεμάχια : 100.000
Βασίλισσες Όλγα και Σοφία
Τεμάχια : 100.000


Βασίλισσες Όλγα και Σοφία
Τεμάχια : 300.000