20/2/14

1938 Ελληνικά Γραμματόσημα** (23.782.834)

 Έκδοση Γάμοι διαδόχου
Τυπώθηκε τον Ιανουάριο του 1938 με χάραξη πλακών από τον οίκο Τhomas De La Rue & Co. Ltd. στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"

Διάδοχος Παύλος Πριγκίπισσα Φρειδερίκη
Κυκλοφόρησαν 1.551.826 Τεμάχια

Διάδοχος Παύλος Πριγκίπισσα Φρειδερίκη
Κυκλοφόρησαν 4.159.684 Τεμάχια

Διάδοχος Παύλος Πριγκίπισσα Φρειδερίκη
Κυκλοφόρησαν 527.384 Τεμάχια


Έκδοση Ιστορική
Τυπώθηκε τον Ιανουάριο του 1938 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"

Αυλική κυρία Τίρυνθος
Κυκλοφόρησαν 5.962.000 Τεμάχια


Έκδοση Διαβαλκανικό Α
Τυπώθηκε τον Φεβρουάριο του 1938 στο τυπογραφείο Ασπιώτη ΕΛΚΑ.

Θυρεοί τεσσάρων Βαλκανικών χωρών
Κυκλοφόρησαν 575.332 Τεμάχια


Έκδοση Κωνσταντίνος Έφιππος
Τυπώθηκε τον Οκτώβριο του 1938 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"
Έκδοση για τα αποκαλυπτήρια του ανδριάντα του Κωνσταντίνου Α' που μέχρι σήμερα βρίσκεται στην είσοδο του Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα.


Έφιππος Κωνσταντίνος Α'
Τεμάχια : 355.954 
Έφιππος Κωνσταντίνος Α'
Τεμάχια : 10.650.654


Πεδίου του Άρεως στην Αθήνα