21/2/14

1934 Ελληνικά Γραμματόσημα***

Έκδοση Στάδιο
Συμπληρωματικό γραμματόσημο της σειράς Τοπίων του 1927
Σχεδιάστηκε από τον L. Sowinski  και
Τυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 1934 στο Πολωνικό εργοστάσιο P.W.P.W

1934  Έκδοση Στάδιο (Παναθηναϊκό στάδιο)

1934 Έκδοση για την Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης
Τυπώθηκε την 22α Σεπτεμβρίου στο λιθογραφείο Κοντογόνη 1934 στο


Άγιος Δημήτριος

Έκδοση Προστασίας των φυματικών Τ.Τ.Τ.
Τυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 1934 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ"
1934 Θεά Υγεία (Goddess-Hygeia)
1934 Θεά Υγεία (Goddess-Hygeia)


1934 Θεά Υγεία (Goddess-Hygeia)