4/5/14

1952 Ελληνικά γραμματόσημα *** (18.120.553)

Έκδοση Γράμμος-Βίτσι
Αεροπορική έκδοση για την επέτειο της νίκης των Εθνικών Δυνάμεων στο Γράμμο και στο Βίτσι. Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Δ. Γαλάνη.
Και Τυπώθηκε τον Αύγουστο του 1952 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".

Ιερέας ευλογεί
τους στρατιώτες
Τεμάχια : 3.173.290

Νίκη στο Βίτσι
Τεμάχια : 824.410
Το πεζικό οδηγείται
από την νίκη
Τεμάχια : 225.000

Σκηνή μάχης
Τεμάχια : 730.680


Έκδοση Γενέθλια Παύλου
Τακτική έκδοση για τα πεντηκοστά γενέθλια του βασιλιά Παύλου.
Η σειρά σχεδιάστηκε από τον Δ. Γαλάνη
Και Τυπώθηκε τον Δεκέμβριο του 1952 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".

Βασιλεύς Παύλος
Τεμάχια : 3.824.356
Βασιλεύς Παύλος
Τεμάχια : 3.824.356
Βασιλεύς Παύλος
Τεμάχια : 3.928.791Θεά φήμη
Τεμάχια : 2.589.670
Παύλος της Ελλάδος