30/3/14

1950 Ελληνικά γραμματόσημα **(191.472.049)

Έκδοση Η μάχη της Κρήτης
Τυπώθηκε τον Απρίλιο του 1950 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".
Βασιλεύς Γεώργιος Β'
Χάρτης της Κρήτης και Συμμαχικές Σημαίες
Τεμάχια : 4.800.000 


Έκδοση U.P.U.
Αναμνηστική έκδοση για την συμπλήρωση των 75 χρόνων λειτουργίας της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης.
Τυπώθηκε τον Μάιο του 1950 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".
Ο Έφηβος του Μαραθώνα
Αναμνηστική έκδοση
75 χρόνων λειτουργίας U.P.U
Τεμάχια : 2.672.049 Έκδοση Ενσωμάτωση Δωδεκανήσου Συνέχεια της έκδοσης του 1947 
Τυπώθηκε το 1950 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".


Κάστρο Καστελλορίζου
Τεμάχια : 6.000.000
Δωδεκανησιακόν
Αγγείον
Τεμάχια : 6.000.000
Ιπποκράτης από την Κω
(460 Π.Χ.-377 Π.Χ.)
Τεμάχια : 6.000.000Ιπποκράτης από την Κω
(460 Π.Χ.-377 Π.Χ.)
Τεμάχια : 26.000.000
Κολοσσός της Ρόδου 
Τεμάχια : 6.000.000

Δωδεκανησιακόν
Αγγείον
Τεμάχια : 5.600.000
Κολοσσός της Ρόδου
Τεμάχια : 3.000.000
Μοναστήρι Αγίου Ιωάννου
Πάτμος  Τεμάχια : 25.000.000


Δωδεκανησιακή ενδυμασία
Τεμάχια : 43.000.000

Εμμανουήλ Ξάνθος
εκ Πάτμου
Τεμάχια : 35.000.000
Νήσος Κάσος και καράβι
Τεμάχια : 16.000.000Γραμματόσημο
Δωδεκανήσου 1912
Τεμάχια : 6.000.000
Φόροι ταχυδρομείου
πρόνοιας προσωπικού
Φόροι ταχυδρομείου 
πρόνοιας προσωπικού