17/9/13

Κόκκινα Γραμματόσημα - Red Stamps

Κόκκινα Γραμματόσημα
κόκκινα γραμματόσημα από διάφορες χώρες