24/9/13

Ελληνικά γραμματόσημα 1912-1913

 Εκδόσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

1913  Έκδοση Εκστρατεία
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
1913  Έκδοση Εκστρατεία
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ

1913  Έκδοση Εκστρατεία 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
1913  Έκδοση Εκστρατεία 
ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ