17/7/13

Γραμματόσημα Πολωνίας - Poland stamps


1920
1923
19201923
1948
1939


1950

1950


1948
1950
1950


1950

1950
1950


1950

1950

1950

1950
19501950
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 President Boleslaw Bierut 
1950 T. Trepkowski
1950 T. Trepkowski
19511951
Προσθήκη λεζάντας
1951

1951
1952


1953 Ciechocinek
health reso
1953 Ciechocinek
 health reso
1953 Ciechocinek health reso
1953

1954
1954


1955
1955
19551955
1955
1955


1955
1955
1955
1955
1955
1956
1956 Pomniki Warszawy
1956
1956 Pomniki Warszawy
1956 Pomniki Warszawy
1956 Pomniki Warszawy
1956
1956 Pomniki Warszawy
1956 Pomniki Warszawy
1956 Wawel Castle 1957 Jozef Dietl 
1956 Wawel Castle 
1957 Dr Benedykt Dybowski
 (1833-1890) 
1957 Sebastian Petrycy
 (1554-1626) 

1957
1957 Sebastian Petrycy
(1554-1626) 
1957 Wtadystaw Bieganski
1957 Wtadystaw Bieganski

1958
1958
1958
1958
1958
19591959
1959
19591960

1960
1960
1960
19601960
19601960
1960
1960

1960
1960


1960

1960
1960
1960

1960

 .