14/8/13

Γραμματόσημα κοινωνικής πρόνοιας

 Εκδόσεις 1937-1938   1941  1944-1947   1951-1952
Ελληνικά γραμματόσημα που αποτελούσαν πρόσθετα τέλη για την κάλυψη των αναγκών του κράτους για Εθνική Περίθαλψη και Κοινωνική Πρόνοια.

1940 ΠΡΟΝΟΙΑ Βασίλισσες
1951 Πρόνοια Ταχυδρομικών υπαλλήλων

1937 ΠΡΟΝΟΙΑ Προσωπικού ΤΤΤ 
1953 Ένσημο Σεισμοπλήκτων
(Σεισμός Αργοστόλι- Κεφαλλονιά)

1953 Ένσημο Σεισμοπλήκτων
 (ο ναός του Αγίου Διονυσίου)