9/7/13

Γραμματόσημα από Ρουάντα-Rwanda stamps

2008 Coin & Flag - Rwanda
United Nations – Geneva
Η Δημοκρατία της Ρουάντα, όπως είναι η επίσημη ονομασία της χώρας, βρίσκεται στην ανατολική κεντρική Αφρική και έχει πρωτεύουσα το Κιγκάλι

Πληθυσμός: 10,94 εκατομμύριο (2011) Νόμισμα: Φράγκο της Ρουάντα
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: 6,375 δισεκατομμύριο USD (2011)
Επίσημες γλώσσες: Γαλλική γλώσσα, Αγγλική γλώσσα
1965 zebras  National Park
 of La Kagera Rwanda


1969 Holy  Night Rwanda


1968 Judo Tokyo 1964  Rwanda


1968 Tuareg Algeria Rwanda
1973 Musicales Africanos Rwanda
1975 African savanna Rwanda1980 CHRISTMAS RWANDA
1978 Gorilla RWANDA1976 RWANDA


1974 Easter Rwanda