17/7/13

Γραμματόσημα Μογγολίας - stamps from Mongolia

 2011 The Secret History of the Mongols
Την εποχή που οι Μογγόλοι γράφανε τη ιστορία τους

2010 Mongolia
2010 Mongolia
2012 Khubelai Khaan's
MONGOLIA

2014  Chinggis Khan MONGOLIA
2014  Chinggis Khan MONGOLIA