17/7/13

Γραμματόσημα από Λατινική Αμερική - stamps from Latin America

Λατινική Αμερική ονομάζεται το κεντρικό και νότιο τμήμα της αμερικανικής ηπείρου, δηλαδή οι χώρες που βρίσκονται νότια των ΗΠΑ, και οι χώρες της Καραϊβικής. Ανακαλύφθηκε από τον Αμέρικο Βεσπούτσι, στην υπηρεσία της Ισπανίας

1985 Ciudad vieja de La Habana
 CUBA
1985 La Habana Vieja Cuba
1985 Ciudad vieja de La Habana
 CUBA
1981 Congress Palace, Buenos Aires ESPANA


1983 RIO DE JANEIRO 1845 SAN MARINO

1989 Maison France-Brésil Rio de Janeiro

2007 Río de Janeiro CUBA1999 plaza Vieja CUBA
2005 Castillo de San Pedro
de la Roca Santiago de Cuba
2006 Centro histórico de
Camagüey CUBA
1983 Primeros monasterios del siglo XVI
sobre las laderas del Popocatepetl MEXICO1990 UNESCO
 SAN FRANCISCO DE LIMA
 PEROU FRANCE
1962 Palace of Justice CHILE