10/2/14

1949 Ελληνικά γραμματόσημα**(10.015.000)

Έκδοση Παιδομάζωμα
Τυπώθηκε τον Φεβρουάριο του 1949 στο τυπογραφείο "Ασπιώτη ΕΛΚΑ".
ΟΙ ακρότητες TOY εμφυλίου πολέμου


Πορεία γυναικόπαιδων
Τεμάχια : 3.075.000Παιδιά σε στρατόπεδο  συγκέντρωσης
Τεμάχια : 4.000.000 
Η απειλή της Αρπαγής
Τεμάχια : 2.940.000